کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

سیرویزیون - قسمت دوم

سیرویزیون - قسمت دوم

مجموعه طنز سیرویزیون با هنرمندی سیروس حسینی فر و با موضوعیت تقلیدصدا و اجرای طنز تولید می شود.

سیرویزیون - قسمت دوم -دست دادن ترامپ sirvision part 2 trump