کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

برخی از مشتریان - راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن جمهوری اسلامی

 

راه آهن سراسری

ایجاد راه آهن در ایران همواره یكی از آرزوهای بزرگ و ملی محسوب می گردید. و باینكه در حدود نیم قرن كوشش هائی از طرف اولیاء امور در انجام این امر خطیر بعمل می آمد تحقق این آرزوی ملی تا سال 1306 بطول انجامید.

 در 23 مهرماه 1306 اولین كلنگ ساختمان سراسری درتهران محل فعلی ایستگاه تهران بر زمین زده شد و ازهمان وقت رسما ساختمان راه آهن از سه نقطه جنوب - مركز - شمال آغاز گردید و برای اینكه این امر خطیر با سرمایه داخلی و بدون استمداد از بیگانگان انجام یابد و از طرفی تحمل هزینه آن برای ملت ایران طاقت فرسا نباشد، قبل از شروع بساختمان راه آهن بنابفرمان دولت وقت قانون انحصار قند و شكر و چای را وضع و در نهم خرداد 1304 بتصویب مجلس شورای ملی رسانید.

بموجب این قانون مقررگردید ازهرسه كیلو قند و شكر دو ریال و از هر سه كیلو چای شش ریال مالیات اخذ و درآمد حاصله از آن صرف هزینه ساختمان راه آهن سراسری گردد. راه آهن سراسری در27 مرداد ماه 1317 بپایان رسیده و دو خط شمال و جنوب در ایستگاه سمیه به یكدیگر متصل و در روز سوم شهریورماه 1317 این خط با تشریفات خاصی رسما افتتاح و بهره برداری آن شروع شد.

 

در مراسم های مختلف خانواده بزرگ راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سیروس حسینی فر به اجرای برنامه های شاد می پردازد.