کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار

مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار با اجرای طنز و تقلیدصدای سیروس حسینی فر با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شهریار و شرکت آراد برگزار شد.

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

 هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار

 

هنرمند تقلیدصدا و اجرای طنز ، سیروس حسینی فر در جشن عید غدیر شهریار