کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم هفتم مهر روز آتش نشان

سیروس حسینی فر هنرمند تقلیدصدا در مراسم روز هفتم مهر ، روز آتش نشان، که توسط سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرستان شهریار برگزار شده بود، به اجرای برنامه شاد اجرای طنز و تقلیدصدا به همراه مسابقه تقلیدصدا پرداخت.

در این مراسم گروسی نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار شهریار، مسئولین شهرداری و شهرحضور داشتند. این مراسم در روز 7 مهر با حضور خانواده آتش نشانان شهریار برگزار شد و از آتش نشانان نمونه و بازنشسته سازمان تقدیر و از جان فشانی های آنان با تقدیم لوح، پاس داشته شد.

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر

 

اجرای طنز و تقلیدصدا در مراسم روز آتش نشان - هنرمند تقلیدصدا - سیروس حسینی فر