کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

تقلیدصدا و اجرای طنز سیروس حسینی فر در نیمه شعبان خانی آباد - محله شریعتی شمالی

 

جشن بزرگ نیمه شعبان در خانی آباد نو و محله شریعتی شمالی، بیست و سوم خرداد برگزار شد و در آن سیروس حسینی فر، هنرمند تقلید صدا و اجرای طنز به اجرای برنامه پرداخت و شادی جشن بزرگ میلاد نور را به کام مردم منطقه، صد چندان کرد.