کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

 

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

 

تقلیدصدا و اجرای طنز در جشن بزرگ ولادت علی (ع) شهر آبسرد دماوند

 این جشن به مناسبت روز ولادت امام علی (ع) و روز پدر و همچنین افتتاح آبشار شهرک آبسرد دماوند به همت شهرداری و شورای شهر، با هنرمندی سیروس حسینی فر روز سه شنبه 23 اردیبهشت 93 برگزار شد.