کانال تلگرام سیروس حسینی فر sirous hosseinifar telegram channel

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

 

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

 تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب کانون توحید توسط سیروس حسینی فر sirous in kanoon tohid tehran

 

جشن انقلاب در کانون توحید با اجرای مجری توانا کشور جناب آقای کاظم احمدزاده برگزار شد و در آن سیروس حسینی فر به اجرای طنز و تقلیدصدا پرداخت.

اجرای انحصاری اخبار ناشنوایان ، تقلیدصدای شکیب و زن طاها، شخصیت های سریال آوای باران از جمله این اجراها بود.